FÅ ATHENA-NYHETER SÖKNING AV FASTIGHETER
Villkor för webbplatsen

Villkor för webbplatsen

Nedan finns våra villkor för användning av denna webbplats, oavsett om du är gäst eller registrerad användare - läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

Dessa villkor är ett avtal ("Avtal") mellan dig och Athena Advisers om din användning av denna webbplats och den information som finns på eller tillgänglig via denna webbplats och bör läsas tillsammans med vår integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor i sin helhet ska du lämna denna webbplats och inte använda våra tjänster. Genom att stanna kvar på denna webbplats och/eller använda våra tjänster anses du acceptera dessa villkor i sin helhet. Våra villkor och vår integritetspolicy uppdateras från tid till annan, t.ex. för att återspegla ändringar i våra tjänster och denna webbplats. Vänligen återkom till dessa villkor från tid till annan och notera eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig. 

 1. Definitioner
  "Du" avser dig som besökare och/eller kund.
  "Webbplats" avser denna webbplats på https://www.athenaadvisers.com.
 2. Tillgång till webbplatsen
  Du kan få tillgång till de flesta delar av denna webbplats utan att behöva registrera några uppgifter hos oss. Detta inkluderar alla artiklar, guider, nyheter och produktinformationssidor på webbplatsen. Det är upp till dig att vidta lämpliga åtgärder för att få tillgång till denna webbplats. Du är ansvarig för att se till att alla personer som får tillgång till webbplatsen via din Internetanslutning känner till detta avtal och att de följer det.
  Vår webbplats är avsedd för personer i Storbritannien. Innehåll som finns på vår webbplats kanske inte är lämpligt eller tillgängligt från andra länder. Vi kan när som helst och utan föregående meddelande begränsa tillgängligheten av vår webbplats eller våra tjänster eller varor för någon person eller något land. Om du går in på vår webbplats från ett land utanför Storbritannien gör du det på egen risk.
 3. Användning av webbplatsen och tjänsterna
  Allt material som finns tillgängligt gratis på denna webbplats får du använda för ditt eget personliga bruk, men inte för distribution (inklusive delning eller tillgängliggörande för användning av andra på något sätt, oavsett om det är gratis eller mot betalning) eller vidareförsäljning. Du lovar att du inte kommer att sälja vidare eller på annat sätt försöka dra kommersiell nytta av webbplatsens innehåll.
  All immateriell egendom (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt) på denna webbplats och dess innehåll tillhör oss eller våra licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar runt om i världen. Du har tillstånd att skriva ut ett exemplar och ladda ner utdrag av en eller flera webbsidor från vår webbplats för a) ditt personliga bruk och b) för att nämna för kollegor i din organisation. Du har inte rätt att använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudfiler separat från den medföljande texten. Vår status (och alla identifierade bidragsgivares status) som upphovsmän till materialet måste alltid erkännas och du får inte använda materialet på webbplatsen på ett nedsättande sätt.
  Förutom i enlighet med punkt 3.1 får ingen del av denna webbplats användas utan vårt förhandstillstånd.
  Om du i strid med dessa användarvillkor skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats, återkallas din rätt att använda vår webbplats och dess innehåll automatiskt - du måste då omedelbart förstöra alla kopior som du har gjort av någon del av vår webbplats.
  Vi garanterar inte att vår webbplats är fri från buggar eller virus eller att den alltid är skyddad mot hackning. Du är ansvarig för att ställa in din dator för att få tillgång till vår webbplats och för att använda lämpliga brandväggar och virusskyddsprogram.
 4. Webbplatsens tillgänglighet
  Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att webbplatsen är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Ibland kan dock webbplatser drabbas av driftstopp på grund av serverproblem och andra tekniska problem. Vi kan därför inte hållas ansvariga om webbplatsen inte är tillgänglig vid någon tidpunkt. Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll på den kommer att vara tillgängligt utan avbrott. Tillgång till vår webbplats tillåts tillfälligt. Vi kan komma att avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan förvarning. Vi är inte ansvariga gentemot dig om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period.
  Denna webbplats kan vara tillfälligt otillgänglig på grund av problem som systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl som ligger utanför vår kontroll. Om möjligt kommer vi att försöka ge våra besökare förvarning om underhållsproblem, men vi är inte skyldiga att göra det.
 5. Besökarnas uppförande
  Med undantag för personligt identifierbar information, vars användning omfattas av vår sekretesspolicy, ska allt material som du skickar eller lägger upp på denna webbplats betraktas som icke-proprietärt och inte konfidentiellt. Om du inte meddelar oss motsatsen får vi fritt kopiera, avslöja, distribuera, införliva och på annat sätt använda sådant material för alla syften.
  När du använder denna webbplats får du inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, de servrar på vilka vår webbplats eller databas lagras eller till servrar, datorer eller databaser som är anslutna till vår webbplats, och du får inte lägga upp eller skicka material till eller från denna webbplats:

  som är diskriminerande, obscent, pornografiskt, ärekränkande, som kan uppmuntra till rashat, som bryter mot sekretess eller integritet, som kan orsaka irritation eller olägenhet för andra, som uppmuntrar till eller utgör ett beteende som skulle betraktas som brottsligt, som skulle ge upphov till civilrättsligt ansvar eller som på annat sätt strider mot lagen i Förenade kungariket; eller
  som är skadlig till sin natur, inklusive, men utan begränsning till, överbelastningsattacker, datavirus, trojaner, maskar, logiska bomber, korrupta data eller annan potentiellt skadlig programvara eller data.
  Om du bryter mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.
  Vi kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som kräver att vi avslöjar identiteten eller andra uppgifter om en person som lägger upp material på denna webbplats i strid med punkt 2.
  Om en tredje part hävdar att innehåll som du har publicerat på vår webbplats strider mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet, kan vi avslöja din identitet för denna tredje part.
  Vi förbehåller oss rätten att ta bort alla inlägg som du gör på vår webbplats av vilken anledning som helst och utan förvarning, men särskilt om ditt inlägg inte överensstämmer med dessa användarvillkor.
 6. Ditt konto och lösenord
  Om du väljer, eller om du får en användarinloggning eller ett lösenord som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du hålla sådan information konfidentiell.
  Om vi anser att du har brutit mot dessa användarvillkor kan vi när som helst inaktivera användarinloggning eller lösenord.
  Om du misstänker att någon annan känner till din användarinloggning eller ditt lösenord måste du omedelbart meddela oss på info@athenaadvisers.com.com. Du kan också använda denna e-postadress om du har problem med inloggning eller åtkomst.
 7. Länkar till och från andra webbplatser
  Alla länkar till webbplatser från tredje part som finns på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Vi har inte granskat varje webbplats från tredje part och har inget ansvar för sådana webbplatser från tredje part eller deras innehåll. Vi stöder inte webbplatser från tredje part och gör inga uttalanden om dem eller något material som finns på dem. Om du väljer att gå in på en webbplats från tredje part som är länkad till från denna webbplats är det på egen risk. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem.
  Om du vill länka till denna webbplats får du endast göra det om du länkar till någon sida på denna webbplats, men inte kopierar den, och på följande villkor:
  Du får inte på något sätt antyda att vi stöder tjänster eller produkter om vi inte uttryckligen har godkänt detta skriftligen.
  Du får inte ge en felaktig bild av ditt förhållande till oss eller presentera falsk information om oss.
  Du får inte länka från en webbplats som inte ägs av dig.
  Din webbplats får inte innehålla innehåll som är stötande, kontroversiellt, som gör intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör någon annan person eller som på något sätt inte överensstämmer med lagen i Storbritannien.
  Om du väljer att länka till vår webbplats i strid med punkt 2 ska du fullt ut ersätta oss för eventuella förluster eller skador som uppkommit till följd av ditt agerande.
 8. Disclaimer and exclusion of liability
  Our Website is made available free of charge. We take reasonable steps to ensure that the information on this Website is correct at the time of first publishing. However, we do not guarantee the correctness or completeness of material on this Website or the absence of inaccuracies, omissions or typographical errors. We may make changes to the material on this Website at any time and without notice, including corrections. The material on this Website may be out of date, or on rare occasions incorrect and we make no commitment to ensure that such material is correct or up-to-date. We are not liable to send you notice of any changes or corrections made.
  The material at this Website is provided without any conditions or warranties of any kind. To the maximum extent permitted by law, we provide access and use of this Website on the basis that we exclude all representations, warranties and conditions which but for these Terms may have effect in relation to this Website.
  All information and services are provided “as is” without warranty or condition of any kind. We disclaim all warranties and conditions with regard to this information and services, including all implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement.
  Any information on the Website in many cases will be an abbreviated and simplified summary for general use or general guidance only, and is not a substitute for taking specific advice on your own situation from an appropriate expert. Before taking, or refraining from, any action on the basis of the content of our Website, you must obtain suitable advice from a professional or specialist.
  You use the Website at your own risk – neither we, nor our agents, employees and sub-contractors, shall be liable to you or any other party for any losses or damages whatsoever or howsoever arising in connection with the website (whether under these terms and conditions or other contract or as a result of any misrepresentation, misstatement or tortious act or omission, including negligence).
  Neither we nor any other party (whether or not involved in producing, maintaining or delivering this Website) shall be liability or responsible for any kind of loss or damage that may result to you or a third party as a result of your or their use of our Website. This exclusion shall include (without limitation) servicing or repair costs and any other direct, indirect or consequential loss, and whether in tort, contract or otherwise in connection with this Website.
  We shall have no liability to any users for loss (whether in contract, tort, including without limitation negligence, breach of statutory duty or otherwise, and whether foreseeable or not) relating to:
  use of, or inability to use, our Website; or
  use of, or reliance on, the contents of our Website.
  In addition if you are a business user, we will not be liable to you for:
  lost profit or turnover;
  interruption or disruption of your business;
  your failure to make anticipated savings;
  lost business opportunities or damage to your goodwill or reputation; or
  indirect or consequential losses.
  In addition if you are a consumer, you agree not to use our site for any commercial or business purposes, and we shall have no liability to you for anything mentioned in Paragraphs 8.1 to 8.8.5.
  We shall have no liability to you for any losses caused by a distributed denial-of-service attacks, computer viruses, trojans, worms, logic bombs, corrupted data, or other potentially harmful software or data that may damage your computer system, software and data from your use of our Website or your downloading of any content on it, or on any website linked to it.
  Nothing in these Terms shall exclude or limit liability for (i) death or personal injury caused by negligence (as defined by the Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) fraud; (iii) misrepresentation as to a fundamental matter; or (iv) any liability which cannot be excluded or limited under English law.

   9. Miscellaneous
  If any part of this Agreement is determined to be invalid or unenforceable under any applicable law, including, but not limited to, the above disclaimers and liability limitations, then the invalid or unenforceable provision will be deemed to be replaced by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the Agreement will continue in effect.
  Unless otherwise specified, this Agreement constitutes the entire Agreement between you and us with respect to the use of the Website and it supersedes all prior communications and proposals, whether electronic, oral or written, between you and us with respect to the use of the Website.
  You must not assign or otherwise transfer the Agreement, or any right granted under it, without our written consent. We can freely transfer our rights under the

  Agreement.
  Any failure by us to enforce or exercise any provision of the Agreement, or any related right, will not be a waiver of that provision or right.
  We may provide you with notices, including those regarding changes to the Agreement, by email, regular mail, postings on the Website, or other reasonable means now known or developed in the future.
KONTAKT pil till höger stäng