SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER

Arenan för investerare har blivit global, men även om marknaden nu är internationell är det alltid möjligt att erbjuda skräddarsydda lösningar för att passa just era individuella och specifika önskemål.

Oavsett om ni letar efter ett andra hem eller önskar att diversifiera era kapitalinvesteringar, så står våra experter till ert förfrågande. Våra finansiella rådgivare hjälper till med att hitta de mest optimala finansiella lösningar och vårt back-office team bistår med att underlätta och hantera allt pappersarbete. Vi tror på långsiktiga relationer, så från den första kontakten till långt efter det att ni har mottagit era nycklar, ger vi er information om marknadsutveckling, det kulturella livet och annat som kan hjälpa er att uppnå de mål ni har med era investeringa.

Vårt 360° erbjudande:

Kunskap är allt

Kunskap är allt

Det tar tid att förstå och behärska fastighetsmarknaden på en specifik plats. Det är därför som vi endast fokuserar på ett fåtal utvalda platser som vi själva älskar och känner till mycket väl.

Detta arbetssätt gör att vi känner oss trygga i att erbjuda våra kunder goda investeringsmöjligheter på de marknader där vi är verksamma baserat på våra experter med sin lokala närvaro och ett starkt samarbete med ett nätverk av exklusivt utvalda och välkända fastighetsutvecklare.

Browse our destination guides

Browse our buying guides

Varierat utbud

Varierat utbud

Vi specialiserar oss på de europeiska fastighetsmarknaderna, där efterfrågan är stor och där tillgången på objekt är begränsad. Vi säkerställer att alla våra objekt uppnår våra tre urvalskriterier, avkastning på investerat kapital, läge, och tilltalande livsstil. Genom att erbjuda ett stort utbud av objekt från fritidshus till kommersiella- och flerbostadshus, säkerställer vi att vi kan uppfylla alla våra klienter

Rådgivning vid fastighetsinvesteringar

Rådgivning vid fastighetsinvesteringar

Vi finns till hands för att hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål med allt från rådgivning till portföljstrategi och utveckling, planläggning av ett andra hem samt support genom köpprocessen.

Juridik och skatterådgivning

Juridik och skatterådgivning

Vårt eget team har djupgående kunskaper om de nationella och lokala skattereglerna samt de juridiska processerna på alla våra destinationer och dessutom har vi ett stort nätverk av lokala experter. Vi kommer att kunna erbjuda lösningar som passar er samt hjälpa er med alla eventuella frågor och reda ut oklarheter. Vi håller er också uppdaterade genom våra regelbundna nyhetsbrev och uppdaterad hemsida, eller på ett mer personligt sätt via webinarier och privata genomgångar.

Franska lånespecialister

Franska lånespecialister

Athena Advisers’ dotterbolag, French Private Finance (www.frenchprivatefinance.com), är en ledande fransk fastighetsfinansiering- och lånespecialist med över 10 års erfarenhet av köp och finansiering av franska fastighetsobjekt. Genom rådgivning vid klassiska köp, leaseback eller buy-to-let lån, vid frigörande av kapital eller vid generella ansökningsprocesser och krav på dokumentation, öppnar French Private Finance upp den franska marknaden och hjälper tusentals utländska investerare med att få tillgång till finansiering för sina dröminvesteringar.

City Property Search Desk

City Property Search Desk 

Investeringsmöjligheter i populära städer som London, Paris och Lissabon försvinner fort från marknaden. Vår City Property Search Desk service är utformad för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar och köpobjekt i dessa snabba och konkurrensutsatta marknader. Med ett säljteam av dedikerade, diskreta personer erbjuds exklusiva privata visningar på dessa snabbt rörliga marknader, så att vi säkerställer att våra kunder inte missar några möjligheter

Back-office tjänster

Back-office tjänster

Vårt back-office team hjälper till med alla frågor gällande pappersarbete och dokumentation. Vi hjälper er med all administration relaterat till er fastighetsköp, från upprättande av kontrakt till det slutgiltiga undertecknandet av köpekontraktet.

property insights

Athena insight

Våra nyhetsbrev, som skickas ut till mer 50 000 prenumeranter, håller våra kunder uppdaterade om de senaste objekten, men ger även kännedom om marknadstrender, innehåll anpassat till era intressen, investeringstips och exklusiva erbjudanden. Vi delar även med oss av all den kunskap som vi har om våra destionationer genom de många reseguidern som finns på vår hemsida .

- Added to shortlist

- Removed from the shortlist

Undo